Uw suggesties voor de CAO voor de groothandel in bloembollen

woensdag 03 maart 2021 16:03

De huidige cao voor de groothandel in bloembollen loopt tot 1 juli 2021. Anthos is werkgeverspartij in deze cao. De onderhandelingen worden gevoerd door de werkgeversdelegatie van Anthos, bestaande uit twee directieleden van bij Anthos aangesloten handelsbedrijven en de directeur van Anthos. De werkgeversdelegatie wordt ondersteund door de cao regiegroep. Hierin hebben een tiental bedrijven zitting, die qua samenstelling een doorsnee vormen van het leden­bestand van Anthos. Zodoende wordt geborgd dat kennis en ervaring uit de praktijk bepalend is bij het tot stand komen van de cao.

Regelmatig nemen leden contact op met Anthos met vragen over de werking van de cao. Hierbij komen vaak ook knel- en verbeterpunten aan de orde. Om er zeker van te zijn dat we hiervan een compleet beeld hebben, vragen we leden die suggesties of ideeën hebben over de cao, deze met Anthos te delen (telefonisch 0252-535080 of via e-mail zwetsloot@anthos.org). Uw inbreng wordt op prijs gesteld.

« Terug