Aanpassingen landeneisen m.b.t. bloembollen en boomkwekerijproducten

donderdag 23 september 2021 09:36

Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd.

Het volledige overzicht van de landeneisen is via de volgende link terug te vinden op de website van de NVWA: http://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht

ISPM 15
Via de volgende link is ook een overzicht te vinden op de website van de NVWA van derde landen die eisen stellen aan houten verpakkingsmateriaal:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/exportprocedures-voor-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/verpakkingshout

Bloembollen

Colombia: Aanpassing certificeringseis Lilium vanaf oogst 2021. In de landeneisen stond Klasse I Japan, dit is aangepast in Klasse I.

Jordanië: Invoerverbod voor bloembollen uit Nederland opgeheven, invoerverbod voor bloembollen uit landen waar Xylella fastidosa voorkomt toegevoegd.         

Marokko: Aanvulling mogelijkheden bijschrijving voor origine Nederland.        

Boomkwekerijproducten (vallen in NVWA landeneisen onder Sierteelt)

Jordanië: Invoerverbod voor planten uit Nederland opgeheven. Invoerverboden opgenomen voor planten uit met Xylella fastidiosa besmette landen.      

« Terug