Aanpassingen landeneisen m.b.t. bloembollen en boomkwekerijproducten

woensdag 27 oktober 2021 14:04

Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd.

Het volledige overzicht van de landeneisen is via de volgende link terug te vinden op de website van de NVWA: http://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht

ISPM 15
Via de volgende link is ook een overzicht te vinden op de website van de NVWA van derde landen die eisen stellen aan houten verpakkingsmateriaal:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/exportprocedures-voor-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/verpakkingshout

Bloembollen

Boomkwekerijproducten (vallen in NVWA landeneisen onder Sierteelt)

Canarische Eilanden: Eisen Gladiolus snijbloemen toegevoegd en diverse andere aanvullingen.

Verenigd Koninkrijk: Verwijzing naar de wettekst toegevoegd. Aanpassing m.b.t. B4 i.r.t. partijen uit België, syn. Dendranthema toegevoegd bij Chrysanthemum + enkele andere kleinere aanpassingen.       

« Terug