Taiwan / veldinspectie BKD / Lelies Oogst 2021

vrijdag 06 augustus 2021 13:09

Van Lelies ‘Oogst 2021’ zijn voor export naar Taiwan mogelijk alleen partijen Klasse I geschikt die te velde tevens visueel vrij bevonden zijn van PlAMV

Sinds 2014 is voor export van Nederlandse lelies naar Taiwan een bilateraal protocol met betrekking tot PlAMV van kracht. Op basis van de Taiwanese wetgeving heeft PlAMV de quarantaine status en geldt een 0-norm. Op grond het bilaterale protocol accepteert Taiwan voor Nederlandse lelies echter een visuele tolerantie van 0,5% voor PlAMV. Dat is in lijn met de tolerantie die in de BKD uitvoeringsrichtlijn lelie voor Klasse I van toepassing is.

Naar aanleiding van observaties tijdens monitoring bezoeken is de NPPO van Taiwan van mening dat de afspraken ten aanzien van Sanitation, zoals vastgelegd in het bilaterale protocol, niet correct door Nederland worden nageleefd. Hierover vindt sinds eind 2020 discussie plaats tussen de NPPO van Taiwan en de Nederlandse overheid. Taiwan heeft te kennen gegeven hangende de uitkomst daarvan import van Nederlandse lelies onder de werkingssfeer van het bilaterale protocol op te schorten. Dit betekent dat voor export naar Taiwan alleen partijen van Klasse I gebruikt kunnen worden die te velde visueel vrij bevonden zijn van PlAMV.

De discussie in nog niet beslecht. In september vindt vervolgoverleg plaats tussen de NPPO’s van Taiwan en Nederland. De kans is aanwezig dat er op korte termijn geen overeenstemming bereikt wordt en dat ook van  lelies ‘Oogst 2021’ alleen de partijen gebruikt kunnen worden die te velde vrij bevonden zijn van PlAMV.

Het is van belang om uw toeleveranciers hierop te attenderen. Het is wenselijk dat telers bijhouden wat de bevindingen zijn van de BKD keurmeester tijdens de veldinspectie. In geval van een  lichte PlAMV besmetting kunnen telers de partij mogelijk nog opschonen. Dit is zeker van belang voor het lelie sortiment dat specifiek voor Taiwan gebruikt wordt.

« Terug