Inventarisatie belangstelling leliehandelsbedrijven voor deelname aan Pilot Horizontaal Toezicht / Aanmelden voor 1 mei

vrijdag 09 april 2021

Op initiatief van Royal Anthos is vorig jaar, in samenwerking met de NVWA en de BKD, een start gemaakt met de pilot ‘Horizontaal Toezicht’. De leliehandelsbedrijven P.F. Onings, Van den Bos Flowerbulbs en Royal van Zanten hebben deelgenomen. Tijdens de pilot voerde de BKD gedurende het verwerkingsseizoen audits van de bedrijfsprocessen uit, vonden steekproefsgewijze controles in de vorm van onaangekondigde bedrijfsbezoeken plaats en analyseerde de BKD de door de bedrijven verstrekte data.

Het eerste jaar van de pilot is succesvol verlopen. Belangrijk voordeel voor de deelnemende handelsbedrijven is dat ze partijen lelies niet hoeven aan te bieden voor een exportinspectie en dat hun logistieke processen daardoor efficiënter verlopen. 

Andere leliehandelsbedrijven die belangstelling hebben om dit proces te doorlopen, kunnen zich uiterlijk voor 1 mei a.s. bij het secretariaat van Anthos aanmelden. Zij kunnen aan een pilot deelnemen als zij aan de vooraf gestelde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij hun interne kwaliteitssysteem borgen met een op te stellen kwaliteitsplan en moeten de fytosanitaire certificaten verplicht via het Ketenregister en e-CertNL zijn opgemaakt. Met dit laatste vindt een 100% controle plaats zodat partijen in een zending voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van bestemming.

Indien u een nadere toelichting wilt hebben over het proces om aan te sluiten op Horizontaal Toezicht dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

« Terug