Royal Anthos laat onderzoek verrichten naar onderzoekplicht bedrijfsleven in relatie tot witwassen en de betrokkenheid van derde partijen

donderdag 08 april 2021

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd dat de Rabobank het toezicht heeft verscherpt op derde betalingen in relatie tot witwassen. Dit vraagstuk speelt in het bijzonder bij de export naar Rusland en beperkt zich inmiddels niet meer tot de Rabobank alleen. Ook relaties van ABN-AMRO en Deutsche Bank worden hiermee geconfronteerd, zo hebben wij van verschillende leden vernomen.

De banken eisen transparantie en verplichten hun relaties om onderzoek te doen naar (derde) partijen die bij transacties met Russische afnemers betrokken zijn. Die onderzoekplicht is wettelijk geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het is echter duidelijk dat de eisen die de banken aan die onderzoekplicht stellen zeer vergaand zijn. Het is voor leden van Anthos dan ook vrijwel onmogelijk om daaraan voor de volle 100% te kunnen voldoen.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling heeft Anthos deze week opdracht verstrekt aan een Risk Consultancy Bureau, dat een tweeledige opdracht heeft gekregen:

  1. Er wordt onderzoek gedaan naar drie bestaande entiteiten die als derde partij facilitaire diensten verrichten in de financiële afhandeling van transacties van Anthos-leden met Russische afnemers. De selectie van deze drie entiteiten is tot stand gekomen in overleg met enkele van onze leden. Doel van dit onderzoek is om de uitkomst ervan te toetsen aan de bevindingen van de banken en om vast te stellen of er meer duidelijkheid kan komen over de toetsingscriteria in relatie tot de verplichte onderzoekplicht;
  2. Er wordt door het bureau een beeld geschetst van het zakendoen in Rusland, waardoor voor de sector een normbeeld ontstaat van alle partijen die bij dat zakendoen betrokken zijn. Dat normbeeld moet bijdragen aan een meer objectieve beoordeling van te onderzoeken entiteiten en om beter vast te kunnen stellen of er partijen zijn die daarvan afwijken.

De bevindingen zullen uiteraard gedeeld worden met de Anthos-leden. Daarnaast zullen wij de banken erover informeren met als doel om met hen tot praktisch werkbare afspraken te komen die in lijn liggen met de wettelijke informatieplicht, maar die ook de export naar Rusland veilig moeten stellen.

Voor een nadere toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Anthos-voorzitter, Henk Westerhof

« Terug