Actualisatie lijst geregistreerde handelsbedrijven Rusland

maandag 13 augustus 2018 10:14

In september zullen besprekingen plaatsvinden tussen de Rosselkhoznadzor en het ministerie van LNV en de NVWA over het instellen van een bilateraal protocol voor bloembollen, vaste planten en zaden. Onderdeel daarvan is dat Rosselkhoznadzor op voorhand zicht wil hebben welke handelsbedrijven exporteren naar de Russische Federatie. Bedrijven die niet vermeld staan op de lijst van geregistreerde Rusland exporteurs komen niet in aanmerking voor export via een bilateraal protocol.

Handelsbedrijven die plantaardige producten naar de Russische Federatie willen exporteren dienen geregistreerd te zijn als exporteur op Rusland. De NVWA verstrekt deze lijst aan Rusland. Met Rusland is afgesproken dat de lijst twee keer per jaar wordt geactualiseerd.

Anthos is verantwoordelijk gesteld voor het bijhouden van deze lijst voor handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten.

Hierbij melden wij u dat de lijst van geregistreerde bedrijven wederom geactualiseerd wordt en dat de NVWA deze geactualiseerde lijst binnenkort aan haar Russische collega's zal toesturen. Rusland heeft te kennen gegeven dat alleen bedrijven die producten verhandelen die niet onder de boycot of de eerder ingestelde importstop voor boomkwekerijproducten (exclusief bare root vaste planten) vallen op de lijst vermeld mogen staan. De lijst van bedrijven die Anthos aan de NVWA toestuurt, bestaat om die reden uit de handelsbedrijven die bloembollen en/of bare root vaste planten verhandelen.

Indien u opgenomen wenst te worden op deze lijst dan verzoeken wij u om dit per omgaande kenbaar te maken aan het secretariaat van Anthos. Om verwarring (ben ik als bedrijf al wel of niet geregistreerd?) te voorkomen hebben de bedrijven die al op de lijst vermeld staan daarvan eerder vandaag per e-mail een bevestiging ontvangen.

U kunt zich ook aanmelden, ook al bent u een handelsbedrijf in boomkwekerijproducten. Op het moment dat de importstop voor boomkwekerijproducten wordt ingetrokken dan moet aan Rusland een nieuwe lijst van geregistreerde handelsbedrijven (bloembollen en boomkwekerijproducten) worden overlegd.

Opmerking voor handelsbedrijven in boomkwekerijproducten: Deze registratie als Rusland exporteur staat helemaal los van de mogelijkheid die sinds vorig jaar door Rusland geboden wordt om via uitgevoerde controles door Russische inspecteurs in Nederland als bedrijf erkend te worden. Op grond daarvan is het een beperkt aantal bedrijven, ondanks het nog steeds van toepassing zijnde invoerverbod, toegestaan om boomkwekerijproducten naar Rusland te mogen exporteren. Vertrekpunt daarvoor is dat de Russische afnemer aan Rosselkhoznadzor kenbaar maakt materiaal uit Nederland te willen importeren. De ervaring is dat Rosselkhoanadzor dan een brief stuurt naar de NVWA met het verzoek om door Nederland uitgenodigd te worden om inspecties uit te voeren bij de beoogde Nederlandse producent/leverancier.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

« Terug