verzoek Russische importeur aan Rosselkhoznadzor om producten te mogen importeren / lijst van goedgekeurde bedrijven

vrijdag 28 september 2018 16:02

In aanvulling op eerder verstuurde circulaires over Decree 128 d.d. 18 juli, 30 juli en 9 augustus informeren wij u over de procedure die een Russische importeur moet volgen als hij bloembollen wil importeren.

  • Op de eerste plaats dient de importeur zich te melden bij Rosselkhoznadzor;
  • Op basis van een verzoek van een importeur stuurt Rosselkhoznadzor een brief naar het Ministerie van LNV/NVWA. De NVWA dient te bevestigen dat de toeleverancier een bedrijf is dat bloembollen teelt en/of verhandelt en dat de producten voldoen aan de fytosanitaire eisen van de Russische Federatie;
  • De toeleverancier wordt door Rosselkhoznadzor toegevoegd aan de lijst zodra ze die bevestiging van de NVWA hebben ontvangen;
  • Import is niet mogelijk totdat de Nederlandse toeleverancier is opgenomen op de lijst.

Naar wij hebben vernomen worden importeurs die bollen importeren terwijl ze daartoe op basis van Decree 128 tot op heden geen verzoek voor hebben ingediend er nu door Rosselkhoznadzor op aangesproken om dat alsnog te doen.

Tevens melden wij u dat Rosselkhoznadzor bij import kan besluiten om monsters te nemen voor toetsing (o.a. op virussen). Op dit moment staat in verband hiermee een zending vast.

Mocht u hiermee te maken hebben dan verzoek ik u om dat aan Anthos kenbaar te maken. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

« Terug