Anthos verzoekt ministerie van LNV in te stemmen met uitvoering van bedrijfsinspecties in Nederland door Rosselkhoznadzor

donderdag 05 december 2019 14:25

Anthos heeft samen met de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen het ministerie van LNV verzocht om de Russische Plantenziektenkundige Dienst weer toe te staan om inspecties uit te voeren bij de boomkwekerijhandelsbedrijven in Nederland.

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie aan Rusland laten weten dat inspecteurs van Rosselkhoznadzor niet meer worden uitgenodigd voor het uitvoeren van bedrijfsinspecties. Dit systeem was in de afgelopen jaren toegestaan waardoor boomkwekerijbedrijven - ondanks de bestaande importban - hun Russische afnemers konden beleveren. De Europese lidstaten hebben Rusland tevens gemeld dat men wel welkom is voor het uitvoeren van een systeem audit, zonder monstername. Naar wij weten, heeft Rosselkhoznadzor uitnodigingen daartoe niet geaccepteerd. Men lijkt vast te houden aan het willen uitvoeren van bedrijfsinspecties, gecombineerd met een monstername.

Voor het bedrijfsleven in de boomkwekerijsector (en in andere sectoren waar een importban voor geldt), is een patstelling ontstaan. Daardoor gaat een belangrijke groeimarkt verloren wat ingrijpende economische gevolgen heeft voor een groot aantal bedrijven, zo hebben de organisaties aan het ministerie laten weten. Bedrijven verliezen orders, in het bijzonder aan ondernemingen die gevestigd zijn in andere Europese lidstaten, waarvan de betreffende overheid in strijd handelt met hetgeen In Europees verband is afgesproken. Zij staan namelijk wel toe dat Rosselkhoznadzor bedrijfsinspecties uitvoert en nodigen hen daar ook voor uit. Feitelijk wordt er binnen de EU dus met twee maten gemeten waarvan o.a. het Nederlandse bedrijfsleven in de boomkwekerijsector in ernstige mate de dupe is. Dit was voor Anthos aanleiding om samen met de LTO Vakgroep het ministerie te verzoeken ook in Nederland weer bedrijfsinspecties door Rosselkhoznadzor  toe te staan.

« Terug