Export van boomkwekerijproducten naar Rusland

dinsdag 01 december 2020 16:48

Er geldt in Rusland een importstop voor boomkwekerijproducten. De afgelopen jaren heeft een aantal bedrijven echter wel kunnen exporteren op basis van een erkenning van hun bedrijf door Rosselkhoznadzor. Daarvoor voerden Russische inspecteurs controles uit in Nederland bij de betreffende bedrijven. Op grond daarvan gaf Rosselkhoznadzor vervolgens een import permit af.

Het afgelopen voorjaar heeft het ministerie van LNV inspecteurs van Rosselkhoznadzor uitgenodigd voor audits. Dit kon niet doorgaan vanwege Covid 19. Daarop heeft Rosselkhoznadzor de importprocedure vervangen door een procedure met extra inspecties bij binnenkomst.

Het ministerie van LNV heeft recent uit Rusland een brief ontvangen naar aanleiding van ingediende aanvragen voor import permits voor boomkwekerijproducten voor het aankomende exportseizoen. Vanwege Covid-19 stuurt Rosselkhoznadzor echter geen inspecteurs naar Nederland.

Rosselkhoznadzor heeft daarvoor een alternatief bedacht, te weten ‘video inspecties’.  Diverse EU lidstaten hebben daar inmiddels voor verschillende productcategorieën een verzoek voor ontvangen.  Dit is nieuw en de EU lidstaten hebben daarover in Brussel onderling overleg over gevoerd. Er zijn nog veel vragen aan de Russische Federatie over de invulling hiervan. De Europese Commissie stuurt hierover op korte termijn een brief naar Rosselkhoznadzor.

Anthos vindt ‘video insectie’ in principe een goed alternatief voor de bedrijfsinspecties. Vanzelfsprekend moeten de details daarvoor nog worden uitgewerkt, maar voor dit moment hebben wij er bij het ministerie van LNV op aangedrongen om te zorgen dat er op korte termijn helderheid komt over de vraag of Rosselkhoznadzor deze werkwijze accepteert en hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

Wij zullen u nader informeren zodra daar meer over bekend is

« Terug