Noorwegen / Phytophthora ramorum

donderdag 30 juni 2016 14:07

Hierbij informeren wij u dat de NVWA van de Noorse Plantenziektenkundige Dienst een brief heeft ontvangen aangaande de import van waardplanten van Phytophthora ramorum.

Vanwege het hoge aantal intercepties van P. ramorum in NL materiaal in de afgelopen twee jaar wil Noorwegen de eisen voor P. ramorum waardplanten aanscherpen. De Noorse Plantenziektenkundige Dienst heeft de NVWA gevraagd om hiervoor suggesties aan te dragen. 

Anthos is in overleg met de NVWA en Naktuinbouw om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het garantieniveau te verbeteren. Het huidige systeem voor export van P. ramorum waardplanten naar Noorwegen is al zeer strikt. Belangrijke randvoorwaarde bij verdere aanscherping is dat het zinvol en praktisch uitvoerbaar moet zijn. Indien u daar ideeën voor heeft verneem ik dat graag.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Anthos
H.J. Kloosterboer,
Secretaris Fytosanitaire zaken 

« Terug