Aanscherping garanties P. ramorum Noorwegen

donderdag 29 september 2016 11:42

Op 30 juni hebben wij u geïnformeerd dat Noorwegen betere garanties wil dat partijen vrij zijn van Phytopthora ramorum. Na afstemming met Anthos, LTO en Naktuinbouw heeft de NVWA aan de Noorse Plantenziektenkunidge Dienst een voorstel tot aanpassing van het bilaterale protocol gedaan. De Noorse PD heeft gisteren aan de NVWA laten weten met deze aanpassingen in te stemmen.

De aanpassingen betreffen het volgende:
• De monstergrootte wordt verhoogd naar in totaal 300 blaadjes (2 x 150 planten);
• Er wordt op de kwekerij een extra inspectie ronde uitgevoerd (4 x waarvan de laatste maximaal 3 maand voor export);
• Er zal bij de exportinspectie intensiever geïnspecteerd worden;
• Van partijen met visuele symptomen zullen monsters genomen worden (de betreffende partij kan niet verstuurd worden totdat de uitslag bekend is).

De Noorse PD heeft ook welwillend gereageerd op het verzoek van Nederland om in de toekomst qua garantie uit te gaan van perceelsvrijheid (pest free production site) in plaats van de garantie dat het gehele bedrijf vrij is van P. ramorum (pest free place of production). Voordeel daarvan is dat een bedrijf niet gelijk van de lijst wordt geschrapt als er onverhoopt toch een besmetting wordt aangetroffen. In samenspraak met de sector zal hiervoor een voorstel uitgewerkt moeten worden. Noorwegen heeft al wel aangegeven dat tracking en tracing goed moet zijn gewaarborgd.

« Terug