Full Implementation of the APHIS Core Message Set Begins January 2021

woensdag 23 december 2020 12:25

Hierbij attenderen wij u erop dat Amerikaanse importeurs en brokers bij import vanaf 25 januari 2021 verplicht gebruik moeten maken van de ‘APHIS Core Message Set’ bij het indienen van aangiftes in de ‘Automated Commercial Environment (ACE)’. Zie bijgevoegd bericht van USDA-APHIS.

Importeurs en Brokers wordt geadviseerd om daar nu al gebruik van te maken om inzichtelijk te krijgen of de aangifte volledig is. Als de importeur of de broker een tariff code selecteert in ACE dan geeft het systeem aan welke informatie vereist is. Momenteel kan een importeur of broker de aanvraag gewoon afronden, ook al is niet alle vereiste informatie aangeleverd. Dat is vanaf 25 januari niet meer mogelijk, dan moet eerst alle informatie ingediend worden voordat de aangifte afgerond kan worden.  

Vanwege bovenstaande zullen importeurs en brokers handelsbedrijven mogelijk verzoeken om extra informatie aan te leveren. Bijvoorbeeld om naast de geslachtsnaam (Genus) ook de soortnaam (Species) aan te leveren. Dat is bijvoorbeeld relevant in relatie tot de lijst van ‘Threathened and Endangered species’ (zie circulaire d. d. 14 mei 2019). Daar blijken bepaalde soorten op te staan die vallen onder een bolgeslacht. Dit geldt o.a. voor  Allium, Brodiaea, Calochortus, Erythronium, Iris, Lilium, Ranunculus en Xyris. Consequentie daarvan is dat voor alle soorten vallend onder dat geslacht (Genus) op het fytosanitair certificaat ook de soortnaam (Species) vermeld moet worden om een volledige aangifte te kunnen doen in ACE.

De NVWA heeft dat in de landeneisen als volgt verwoord: Van soorten uit een geslacht die staan op de lijst “All Threatened and Endangered Plants” dient zowel de geslacht- als soortnaam genoemd te worden (of “hybrid” bij onbekende soortnaam).

« Terug