Fusarium Tulp

donderdag 02 oktober 2014 13:42

De NVWA heeft een e-mail ontvangen van de Colombiaanse Plantenziektenkundige Dienst (ICA) met de melding dat bij import stevige aantastingen met Fusarium oxysporum zijn aangetroffen.

Het betreft geen officiële notificatie van ICA, maar de problemen zijn naar de mening van ICA zo ernstig dat het de handel negatief gaat beïnvloeden. Om die reden heeft de NVWA de BKD verzocht strenger op zuur te controleren bij de exportkeuring voor Colombia.

« Terug