Aanpassingen landeneisen gladiool Israël

woensdag 02 augustus 2017 14:51

Hierbij informeren wij u over een aanpassing in de landeneisen (bijlage) bij export van gladiool naar Israël. In Israëlische import permits staat dat partijen vrij moeten zijn van TRV. Dit mag verklaard worden op basis van veldinspectie en anders op basis van toetsing.
Omdat in de BKD uitvoeringsrichtlijn voor gladiool in Klasse I een tolerantie voor TRV geldt (max 0,25%) kan geen gebruik gemaakt worden van de visuele garantie en moeten partijen bestemd voor Israël getoetst worden.

Anthos heeft bij de BKD en het bestuur van de Productgroep Gladiool het verzoek ingediend om voor TRV in de uitvoeringsrichtlijn een visuele 0-norm te hanteren of in ieder geval te registreren als er geen visuele TRV symptomen in een partij zijn waargenomen. De product groep heeft ingestemd met de laatste optie.

Dit betekent dat voor export van gladiool oogst 2017 naar Israël uitgegaan kan worden van de visuele norm en dat er dus niet meer op TRV getoetst hoeft te worden.

Het volledige overzicht van de landeneisen is via de volgende link terug te vinden op de website van de NVWA: http://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht

« Terug