BKD Klasse ALG voortaan Klasse I

woensdag 26 februari 2014 12:06

Met ingang van oogst 2014 is de naamgeving van de BKD klasse ALG aangepast in klasse I. Met betrekking tot export naar derde landen heeft de NVWA besloten om een heldere overgangsdatum te hanteren. Besloten is dat met ingang van 1 juli 2014 alleen nog maar Klasse I gebruikt mag worden. Er wordt dus geen overgangstermijn ingesteld waarin beide klasse aanduidingen naast elkaar gebruikt mogen worden. 

Dit betekent dat u voor nog op te maken documenten die met de zending meegestuurd worden de BKD klasse aanduiding aan dient te passen. Indien de BKD klasse op labels op kratten vermeld staat, dient dit ook aangepast te worden. 

Bij export naar diverse landen (o.a. Israël, Australië en Nieuw Zeeland) moet de BKD klasse expliciet op de documenten vermeld worden. De NWVA heeft de betreffende landen, evenals Japan, geïnformeerd over de wijziging in de BKD klasse aanduiding.

 

« Terug