System Approach Calla Australië

donderdag 06 september 2018 09:09

Australië heeft eind 2016 een System Approach gepubliceerd voor Calla. Hierin staan de eisen beschreven waaraan het productie- en keuringssysteem in Nederland moet voldoen om import van Calla in Australië mogelijk te maken.

De System Approach bestaat uit de volgende elementen:

o    Registratie

o    Teelt uit zaad of moederplanten getest op aantal virussen;

o    Veldinspecties;

o    Programma gewasbescherming (‘pest control program’) in de teelt;

o    Behandeling voorafgaand aan export uit NL of bij import in Australië;

o    Grondvrij;

o    Labeling;

o    Exportinspectie en certificering

Er heeft in 2017 afstemming plaatsgevonden tussen KAVB (met een delegatie van het bestuur van de productgroep Calla) en Anthos en enkele handelsbedrijven over de bereidheid om invulling te geven aan de System Approach. Op basis van dit overleg heeft de NVWA op verzoek van de sector aan Australië kenbaar gemaakt bereid te zijn een System Approach in te richten maar nog wel een aantal vragen te hebben over de precieze invulling daarvan.

In het kader van de System Approach moeten voor de volgende Quarantaine organismen garanties afgegeven worden.

·         Lijst

Op basis van de System Approach is voorgeschreven dat voor de genoemde virussen de Mother Plants op basis van toetsing met PCR vrij bevonden moeten zijn. Nederland heeft met succes bepleit dat er niet getoetst hoeft te worden op virussen die niet in Nederland voorkomen. Bovendien stemt Australië ermee in dat voor Konjac mosaic virus (KoMV) getoetst wordt met ELISA. 

Om te faciliteren dat materiaal van oogst 2018 via de System Approach naar Australië geëxporteerd kan worden, wordt voor dit seizoen een overgangsjaar gehanteerd. Qua garanties wordt uitgegaan van het feit dat een ziekte of plaag niet in Nederland voorkomt, nog nooit in Zantedeschia is waargenomen of wordt erop gecontroleerd bij de exportinspectie. Partijen dienen op basis van de Elisa bladtoets vrij bevonden te zijn van KoMV.

Mede omdat Australië de quarantaine status van Impatiens necrotic spot virus (INSV) recentelijk gedereguleerd heeft, betekent dit dat er alleen getoetst hoeft te worden op KoMV. 

Voor keuringsseizoen 2019 zal de BKD in de uitvoeringsrichtlijn Zantedeschia de ziekten en plagen inregelen in het keuringssysteem.

De System Approach is van toepassing voor knollen die in rust (dormant) zijn. In verband hiermee is met Australië afgestemd dat de knollen in Nederland een hormoonbehandeling ondergaan om de bloei te stimuleren en dat de knollen mede als gevolg hiervan bij aankomst in Australië beginnende spruitvorming laten zien. Ervan uitgaan dat de verdere ontwikkeling van de spuit tijdens transport stilstaat heeft Australië laten weten dat ‘beginnende spruitvorming’ niet tot afkeuringen zal leiden.

U dient er wel rekening mee te houden dat bij aankomst in Australië een Methylbromide behandeling wordt toegepast. 

Naar het zich laat aanzien zal export van Calla oogst 2018 naar Australië dus mogelijk worden. De NVWA stuurt nog een melding naar Australië dat Nederland de System Approach heeft ingericht. De NVWA heeft aangegeven daarop eerst nog een finale goedkeuring uit Australië te willen ontvangen. Dan is ook duidelijk welke bijschrijving op het fytosanitair certificaat vermeld moet worden. Vervolgens kan daadwerkelijk over gegaan worden tot het certificeren van fytosanitaire certificaten voor Calla export naar Australië.

« Terug