Australië stelt noodmaatregelen in tegen bacterie Xylella fastidiosa (bloembollen)

vrijdag 13 november 2015 15:13

Australië heeft noodmaatregelen ingesteld tegen de bacterie Xylella fastidiosa. Deze maatregelen gaan in per 19 november 2015.

Xylella fastidiosa heeft een brede waardplantenreeks. Het betreft vooral boomkwekerijproducten, maar op de waardplantenlijst van Australië staan ook de families Amaryllidaceae en Ranunculaceae wat inhoudt dat de noodmaatregelen ook betrekking hebben op bloembollen (o.a. narcis, amaryllis, anemoon, ranunculus en diverse andere bijzondere bolgewassen). De EU (waaronder Nederland) wordt als een hoog risicogebied beschouwd.

Export van waardplanten van Xylella fastidiosa is toegestaan indien deze zijn geproduceerd onder een door Australië goedgekeurd productiesysteem. Dit dient op het fytosanitair certificaat als bijschrijving vermeld te worden. Ook moet verklaard worden dat alle partijen in de zending middels toetsing vrij bevonden zijn van Xylella fastidiosa. Indien dit niet op het certificaat verklaard wordt dan moeten de partijen in Australië in PEQ (minimaal 12 maanden), of er mag een warmwaterbehandeling worden toegepast (50 graden celcius, 45 minuten). Tot slot is er de optie om de zending terug sturen of te vernietigen.

Xylella fastidiosa heeft ook in de EU een quarantainestatus. In de EU is er op dit moment sprake van uitbraken in Italië en Frankrijk. Bovengenoemde families staan niet op de EU waardplantenlijst echter de waardplanten lijst is niet statisch en er worden regelmatig nieuwe waardplanten aan de lijst toegevoegd.

Bij het aantreffen van Xylella fastidiosa in de EU worden strikte maatregelen opgelegd. Als vastgesteld wordt dat er sprake is van een uitbraak (vestiging/verspreiding) dan wordt er een zone afgebakend van 10 kilometer waaruit gedurende een periode van 5 jaar geen waardplanten verhandeld mogen worden.

Link naar noodmaatregel Australië:
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=230789

« Terug