India - Peat Moss - RHP

donderdag 06 maart 2014 15:07

In aanvulling op de circulaire van 28 februari jl. kan ik u melden dat de NVWA op verzoek van Anthos bij India het voorstel heeft ingediend om voor zendingen met lelies verpakt in Peat Moss een fytosanitair certificaat af te geven op basis van het feit dat er gebruik is gemaakt van RHP gecertificeerde Peat Moss.

Naar de mening van de NVWA biedt het RHP certificaat de garantie dat de Peat Moss voldoet aan de Indiase eisen. Op het fytosanitair certificaat kan dit met de volgende bijschrijving (zoals die ook in import permits voor Peat Moss staat) worden verklaard:

Peatmoss is free from insect pests, nematodes, microbes, and quarantaine weed seeds

Tijdens exportinspectie dient dan aangetoond te worden dat voor de te certificeren zending/partij gebruik is gemaakt van RHP gecertificeerd Peat Moss.   De NVWA heeft dit voorstel ingediend bij de Indiase Plantenziektenkundige Dienst van India en is in afwachting van hun reactie. Zodra de NVWA daar reactie op heeft ontvangen zullen wij u nader informeren.

« Terug