Export van in peat moss verpakte lelies naar India

woensdag 22 oktober 2014 15:04

Op 9 oktober jl. vond in New-Delhi een bilateraal fytosanitair overleg plaats van het ministerie van EZ met de hoogste fytosanitaire autoriteiten van het Indiase centrale ministerie van landbouw plaats. Het overleg stond in het teken van een aantal export belemmerende issues, waaronder de door India voorgeschreven behandeling van peat moss. Deze behandeling leek toch ook van toepassing te zijn voor peat moss dat als verpakkingsmateriaal bij lelie wordt gebruikt. 

India heeft op basis van een verzoek van Nederland op 27 juni 2014 de wetgeving aangepast en dit middels een notificatie gepubliceerd in ‘the Gazette of India’. Met deze correctie is het praktische probleem voor de Nederlandse exporteurs van lelies opgelost. Lelies mogen verpakt worden in peat moss zonder dat deze behandeld hoeft te worden als verklaard kan worden dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe/verse peat moss die gewonnen is op een diepte van meer dan 2 meter. Peat moss met het RHP certificaat voldoet daaraan.
De NVWA is nog wel in overleg met de Indiase autoriteiten of voor de gebruikte peat moss een apart fytosanitair certificaat moet worden verstrekt. De NVWA heeft aan India te kennen gegeven op het standpunt te staan dat voor een exportproduct één certificaat wordt afgegeven. Dit is in lijn met Internationaal geldende fytosanitaire standaarden.
De Indiase autoriteiten konden zich daarin vinden en hebben het ministerie van Economische zaken en de NVWA gevraagd om dit in een officiële brief weer te geven

« Terug