Nieuw Zeeland gaat mogelijk eisen stellen aan Hyacint i.v.m. Dickeya solani

dinsdag 11 augustus 2015 15:25

Hierbij informeren wij u dat de Plantenziektenkundige Dienst van Nieuw Zeeland mogelijk eisen gaat instellen voor hyacint ten aanzien van Dickeya solani. Aanleiding daarvoor is dat besmette hyacinten mogelijk een infectiebron vormen voor aantastingen in aardappel. Op dit moment is nog onduidelijk welke eisen Nieuw Zeeland precies wil gaan instellen. Het risico bestaat dat mogelijk op basis van toetsing aangetoond moet kunnen worden dat partijen bestemd voor Nieuw Zeeland vrij zijn van Dickeya solani. Anthos heeft de NVWA verzocht om contact op te nemen met de autoriteiten in Nieuw Zeeland.

In de BKD uitvoeringsrichtlijn voor hyacinth gelden voor Dickeya de volgende normen:
1. Voor partijen hyacinten die worden gebruikt als werkbollen geldt een verplichte toets op Dickeya. Er geldt een norm van max. 0,57% Dickeya.
2. Indien de partij wordt gebruikt op eigen bedrijf, dan geldt deze verplichte toets.
3. Er zijn geen nadere keuringen en normen voor Dickeya in de Uitvoeringsrichtlijn.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

« Terug