Cites invoervergunning VK nodig bij export van Cites plichtige producten naar het VK

vrijdag 17 september 2021 16:41

Het uittreden van het VK uit de Europese Unie heeft grote logistieke gevolgen voor de handel in Cites-plichtige producten. Van verschillende leden heeft Anthos vernomen dat de afgifte van de Cites import permit door de Engelse Cites organisatie lang duurt.

Cites (weder) uitvoervergunning EU
Vanaf 1 januari moet bij RVO een (weder)-uitvoervergunning aangevraagd worden bij export van Cites-plichtige producten naar het VK. Voor de afgifte van een (weder)-uitvoervergunning voor de bolgewassen Galanthus, Sternbergia en Cyclamen die als ‘droge bol’ verstuurd worden, hanteert RVO, op basis van afspraken met Anthos, een beoordelingstermijn van ‘48 uur’. Voor het versturen van genoemde bolgewassen als bol-op-pot of andere Cites-plichtige bolgewassen (o.a. Bletilla) is de reguliere beoordelingstermijn van 4 weken van toepassing.

Cites invoervergunning VK
Daarnaast is voor import in het VK met ingang van 1 januari 2021 een Cites invoervergunning nodig. De importeur moet de aanvraag daarvoor indienen bij de Engelse Cites-instantie APHA. Deze aanvraag kan pas worden ingediend als RVO in Nederland een Cites (weder)-uitvoervergunning heeft afgegeven. Deze moet namelijk bij de aanvraag voor de import vergunning overlegd worden. De Engelse Cites instantie heeft vervolgens wettelijk 4 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen.  

De beoordelingstermijnen hebben grote impact op het logistieke proces en tijdige uitlevering aan Engelse afnemers. Daarom heeft Royal Anthos in mei van dit jaar de Engelse Cites-autoriteit APHA al dringend verzocht om in overleg te treden met de Nederlandse Cites-autoriteit om tot praktische afspraken te komen over het uitwisselen van relevante informatie om zodoende de afgifte van de Engelse invoervergunning te bespoedigen. Tot op heden is daar echter nog geen invulling aan gegeven. Op verzoek van Anthos heeft de landelijk Cites coördinator van het Ministerie van LNV vorige week contact opgenomen met APHA. Daarbij is aangegeven dat de Nederlandse wetenschappelijke Cites autoriteit bereid is om informatie te delen met de Engelse wetenschappelijke Cites autoriteit. Afgewacht moet worden of APHA daar gebruik van gaat maken.

Het Ministerie van LNV heeft APHA tevens gevraagd om alsnog een schriftelijke inhoudelijke reactie af te geven op de Anthos brief.

« Terug