Plantenpaspoort als bewijs van oorsprong bij export naar het VK

vrijdag 15 oktober 2021 12:40

Bij export van bloembollen (en vaste planten) naar het VK moet de importeur in principe importheffing betalen*. Als aangetoond kan worden dat de bloembollen (en vaste planten) geteeld of geoogst zijn in de EU hoeft die geen importheffing te betalen. Het aantonen hiervan kan op twee manieren:

1.Importer’s knowledge
Importer’s knowledge stelt de importeur in staat om op basis van zijn eigen kennis over de oorsprong van de goederen een verzoek te doen om preferentiële tariefbehandeling. De aan de importeur bekende informatie dat de goederen van EU oorsprong zijn moet gebaseerd zijn op documenten of andere bewijsmiddelen die o.a. door de exporteur van de goederen aan de importeur ter beschikking gesteld kunnen worden. 

2. Attest van oorsprong
Bij een attest van oorsprong stelt de exporteur* een verklaring op aan de hand van informatie waaruit blijkt dat de producten geteeld of geoogst zijn in de EU. De exporteur is verantwoordelijk voor de juistheid van het attest en moet in staat zijn om op verzoek van de douane de onderliggende bewijsstukken te overleggen. De exporteur moet deze bewijsstukken 7 jaar bewaren. 

Plantenpaspoort
Om te voorkomen dat de bewijslast tot extra administratieve verplichtingen leidt, heeft Anthos contact opgenomen met de belastingdienst met de vraag of het plantenpaspoort als onderliggend bewijs kan dienen voor het attest van oorsprong. In antwoord op deze vraag laat de belastingdienst weten dat – bij export van bloembollen (en vaste planten) – met het plantenpaspoort in het algemeen ook de douane technische EU oorsprong kan worden aangetoond, eventueel aangevuld met de leveringsfactuur. De exporteur moet daarnaast voldoen aan de algemeen geldende administratieve verplichting (zie bijlage Douane Belastingdienst - Mededeling 12 onder 12.6 Boekhoudkundige scheiding).

*) Raadpleeg bijlage ‘Stroomschema attest van oorsprong.pdf’

Bijlagen:

Douane Belastingdienst - Mededeling 12.pdf

« Terug