Extra importregels vanwege schorskever

donderdag 21 oktober 2021 10:49

De EU stelt nieuwe importeisen in tegen schorskevers (in het bijzonder Euwallecea fornicatus). Vanaf februari 2023 is import van bepaalde potplanten uit alle niet-EU landen alleen nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Veel exporterende landen moeten daarom al in 2022 actie ondernemen om aan die voorwaarden te kunnen voldoen.

Voor verdere informatie zie onderstaande attendering van de NVWA.

NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op kweekbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op twee bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Daarnaast stelt de EU op korte termijn strengere import-eisen in met mogelijk grote gevolgen op de import van diverse planten uit niet EU-landen. 
Lees meer...

« Terug