BKD Vakbericht: Growers Sanitation System dat voor Lelie van toepassing is bij export naar Taiwan

maandag 15 november 2021 15:07

Bijgaand bericht is op verzoek van Anthos door de BKD als Vakbericht naar lelie telers verstuurd.

In aanvulling daarop adviseren wij u om al uw toeleveranciers het volgende bericht door te sturen.  

Geachte heer/mevrouw,

U heeft van de BKD bijgaand Vakbericht ontvangen over het Growers Sanitation System voor export van lelies naar Taiwan. Indien u van de BKD te horen krijgt dat er daadwerkelijk een bezoek aan uw bedrijf gebracht zal worden in het kader van de monitoring door Taiwan dan verzoeken wij u om gelijk telefonisch contact op te nemen met uw afnemer of Anthos. Zij kunnen u dan een nadere toelichting geven over het Growers Sanitation System en hoe Taiwan daarin staat zodat u tijdens het bezoek de auditor weloverwogen antwoorden kunt geven.

Als tijdens de audit blijkt dat één of meerdere telers niet voldoet aan het Growers Sanitation System dan heeft dat mogelijk tot consequentie dat Taiwan het protocol net als voorgaand jaar opschort. Taiwan gaat er namelijk vanuit dat de audit een representatieve weergave is van de werkwijze in de sector.

Als een teler besluit om geen medewerking te verlenen aan de audit dan worden de lotnummers van dat bedrijf geschrapt van de Taiwan lotnummerlijst.

« Terug