Waakzaamheid geboden bij export van plantaardige producten naar het VK!

dinsdag 11 januari 2022 11:36

Zeer recentelijk heeft zich een serieus probleem voorgedaan bij de import van een zending zaden in het Verenigd Koninkrijk. Dat is in het bijzonder veroorzaakt door het feit dat de Animal and Plant Health Agency (APHA) zich het recht voorbehoud om bij aankomst van een zending in het VK zelf toetsingen uit te laten voeren, ondanks het feit dat de betreffende producten in Nederland al een laboratoriumtoets hebben ondergaan. Het gaat daarbij in het bijzonder om het quarantaine organisme Tomato Brown Rugose Fruit virus. Afhankelijk van de omvang en de diversiteit van een zending kan een toetsing zich ook uitstrekken naar organismen die in het VK de RNQP status hebben.

Royal Anthos is over deze problematiek in overleg met APHA, het Britse ministerie van Landbouw (DEFRA), de NVWA en het ministerie van LNV om meer duidelijkheid te verkrijgen over de spelregels die gevolgd moeten worden, in het bijzonder bij de export van zaden in consumentenverpakkingen. Wij sluiten echter niet uit dat vergelijkbare problemen met steekproefsgewijze import inspecties zich ook voor kunnen doen bij de export van andere plantaardige producten naar het VK. Wij waarschuwen u daarvoor omdat er een duidelijke tendens waarneembaar is dat het VK een steeds strikter fytosanitair beleid voert om het risico op de insleep van schadelijke organismen tot een minimum te beperken.

Voor de export van bloembollen en boomkwekerijproducten hebben zich tot op heden nog geen grote problemen voorgedaan, maar mocht u daar wel mee geconfronteerd worden, dan verzoeken wij u ons daarover op de hoogte te houden. Mocht u andere plantaardige producten willen gaan exporteren en niet voldoende zeker zijn over de op te volgen spelregels, dan zijn wij te allen tijde bereid u te helpen om daarin enige duidelijkheid te bieden. Neem daarvoor dan contact op met het secretariaat.

« Terug