Ketenregister

Ketenregister

Met Ketenregister wordt het exportproces van bloembollen, vaste planten en plantuitjes gedigitaliseerd. Hiermee vermindert de administratieve lastendruk voor de exportbedrijven en wordt de kans op fouten in het proces verkleind. Door de koppeling aan de ene kant met de teeltregisters van de BKD en Naktuinbouw en anderzijds aan CLIENT Export is een digitale keten gerealiseerd.

Actueel

Stand van zaken Ketenregister en Preclearance programma

maandag 18 mei 2020 13:07 Hierbij informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het gebruik van Ketenregister in relatie tot het preclearance programma voor USA en Canada. De afgelopen periode is een applicatie ... lees verder

Aanmelding voor informatiebijeenkomst CLIENT EXPORT boomkwekerij producten (CBN) op vrijdag 28 oktober

vrijdag 14 oktober 2016 08:29 Anthos organiseert in samenwerking met de NVWA en Naktuinbouw een informatiebijeenkomst om handelsbedrijven in de boomkwekerijsector te informeren over de werking van CLIENT Export. Voor de ... lees verder

BKD Vakbericht status en inspectienummer aanvraag Ketenregister

dinsdag 02 februari 2016 15:19 Hierbij sturen wij u een BKD vakbericht toe dat vandaag door de BKD verstuurd is aan alle handelsbedrijven. lees verder

Aanvragen waarmerken aan de balie voortaan via Ketenregister

maandag 02 februari 2015 13:25 De BKD heeft vandaag onderstaand vakbericht verstuurd naar handelsbedrijven die fytosanitaire certificaten laten waarmerken aan de balie van de BKD. Met ingang van heden dient voor “waarmerken aan... lees verder

Informatiebijeenkomsten Ketenregister: Wat kan het ketenregister betekenen voor de droogverkoop en de broeierij-export

vrijdag 30 januari 2015 11:21 Na een jaar proefdraaien met een tweetal pilotbedrijven en het aansluiten van 12 lelie-exporteurs in het afgelopen najaar, is het tijd voor de volgende fase. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om ... lees verder