Onderzoekscommissie

In 2006 heeft Anthos het initiatief genomen een onderzoekscommissie op te richten. Deze commissie houdt zich bezig met het initiëren van handelsgerelateerd onderzoek en innovatieve projecten. De onderzoekscommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de onderzoeksagenda voor de handel en moet zorgdragen voor een goede begeleiding van de verschillende projecten. Ook zal bekeken worden of voor kansrijke en financieel omvangrijke projecten subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. De commissie zal tevens als adviesorgaan dienen voor het bestuur bloembollen van Anthos. De commissie is zodanig samengesteld dat, voor zowel broeierij als droogverkoop, alle afzetmarkten vertegenwoordigd zijn. PPO vervult ook een actieve rol in de commissie.

Vanaf 2012 wordt via iBulb jaarlijks een bedrag van 0,3 miljoen euro gereserveerd dat ingezet wordt voor technisch (product) onderzoek. Dit wordt ingezet voor het helpen oplossen van vraagstukken die de handel raken en die voornamelijk een relatie hebben met fytosanitaire vraagstukken. Het Flower Bulb Research Program wordt gefinancierd door de exporteurs op de Noord Amerikaanse markt.

Commissieleden

J. Warmerdam (Nord Lommerse FB Grp)
M. Pennings (Westerbeek Bulb co.)
C. de Groot (P.A. de Groot Export)
G. van Dijk (P. Nelis & Zn's B.V.)
H. Biesbroek (P.F. Onings B.V.)
H. Glorie (Van Zanten Flowerbulbs B.V.)
A. van der Gulik (Florex B.V.)
H. Bakker (De Ree Holland B.V.) 
T. Langeveld (Gebr. Langeveld B.V.)
E. Bot (Gebr. Bot B.V.)
H. Gude (PPO) 

Sluiten