Onderzoeksresultaten

Door het Productschap Tuinbouw is veel technisch onderzoek gefinancierd met sectorgelden. Via onderstaande links treft u de belangrijkste handelsonderzoeken aan:

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-productschap-tuinbouw.htm

Door de Research Committee, gefinancierd door de Stichting Afzetbevordering USA/Canada, wordt in Noord-Amerika onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek vindt u via de volgende link:

 http://www.flowerbulbs.cornell.edu/

Boek: 50 jaar Research Programma

Carbon footprint voor de broeierij van tulp, lelie, narcis en hyacint.
Rekenmodel
Eindverslag
Eindevaluatie 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe caron footprint waarin ook de droogverkoop wordt meegenomen. Naar verwachting is deze nieuwe versie in de loop van 2019 gereed.

Sluiten