Schuurbazen

Voor de bloembollensector

Sinds een aantal jaren organiseert Anthos het zogenaamde ‘schuurbazen' overleg. Het doel van deze studiegroep is het uitwisselen van informatie en het stimuleren van collega's om verbeteringen toe te passen in de logistieke bedrijfsprocessen. Iedere bijeenkomst bestaat uit een rondgang door een handelsbedrijf en wordt ingeleid en voorzien van discussiemateriaal. Onderwerpen die in de studiegroep zijn besproken hebben betrekking op sortiment/veredeling/selectie, containervervoer en logistieke veranderingen, ziekten en afwijkingen, brandpreventie, MPS, etc. De aanwezigen hebben zelf inbreng in het programma. De informele bijeenkomsten en discussies worden geleid door Bob Bisschops van Delphi. Aan de studiegroep schuurbazen bloembollen wordt momenteel deelgenomen door 15 handelsbedrijven. Indien u geïnteresseerd bent lid te worden van de studiegroep schuurbazen en deze bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Anthos. De kosten voor Anthos leden voor deelname bedragen €195,- * per persoon (exclusief BTW) voor één jaar voor 8 bijeenkomsten.

* Prijs is afhankelijk van aantal deelnemers