Incassodienst

Om leden op het gebied van incasso optimaal te ondersteunen is samenwerking aangegaan met de Bierens Group, een internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in incassozaken. Binnen het dienstepakket van Anthos zal de Bierens Group de buitenrechtelijke incasso verzorgen en zo nodig ook de gerechtelijke incasso. Daarnaast zullen ze diensten verlenen bij juridische vraagstukken m.b.t. internationaal zaken doen. Onderstaand treft u een overzicht van de debiteurendiensten van Royal Anthos.

Incasso algemeen

1. Nationaal buitenrechtelijke incasso (vordering op Nederlandse debiteur)

Incasso Nederland

2. Internationaal buitenrechtelijke incasso (vordering op buitenlandse debiteur)

Incasso buitenland

3. Gerechtelijke incasso

Als in de buitenrechtelijke fase niet betaald wordt, kan op basis van een procesadvies van Bierens besloten worden om een gerechtelijke procedure te starten. Pas als u akkoord bent met de kosten die met het procesadvies gemoeid zijn, gaat Bierens hiermee aan de slag.

N.B. Op de werkzaamheden van de Bierens Group zijn de voorwaarden en tarieven van de Bierens Group van toepassing, met uitzondering van de mogelijkheid voor de Bierens Group extra kosten in rekening te brengen bij het tussentijds stoppen van een incassoprocedure en bij onjuist of geen gebruik van verkoopvoorwaarden. 

Contactpersoon bij de Bierens Group is:

Bart van Onna (b.vanonna@bierenslaw.com / 06 - 228 025 81)