Incassodienst

Werkwijze:

Het incassobureau van Anthos is de leden behulpzaam bij het innen van uitstaande vorderingen in binnen- en buitenland.

Leden kunnen uitstaande vorderingen bij het secretariaat indienen. In eerste instantie sturen wij de debiteur twee brieven/aanmaningen, de eerste aangetekend met bericht van ontvangst. Voor deze dienst en het aanleggen van het dossier berekenen wij u € 25,- (ex BTW). Als naar aanleiding van deze actie wordt betaald, berekenen wij u nog een afsluitende provisie van € 50,- (ex BTW), ongeacht de hoogte van de vordering.  Betaalt de debiteur niet en wilt u ook geen verdere actie ondernemen, dan brengen wij u verder geen kosten in rekening. Als de debiteur niet betaalt en u besluit verdere actie te ondernemen, dan kunnen wij de vordering indienen bij een incassobureau/advocaat, waarmee wij in het desbetreffende land samenwerken. Mocht u besluiten een gerechtelijke incassoprocedure te starten, dan begeleiden wij het hele traject en zijn intermediair tussen u en de advocaat. Elke te nemen volgende stap wordt vooraf met u besproken.

Kosten:

Als de procedure succesvol verloopt en de vordering wordt geïnd dan berekent Anthos de volgende tarieven:

10% over de eerste € 1500,-
5% over het meerdere.

Het totaal te betalen bedrag zal echter nooit meer dan € 750,-- bedragen (ex.BTW).

Wanneer het incassobureau gebruik maakt van externe juridische of niet-juridische bijstand, dan komen de daarmee verband houdende kosten ten laste van de opdrachtgever. Nota’s van derden, zoals van een advocaat, dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de betrokkene te worden voldaan.