Utilysys

De Stichting Utilysys is opgericht op initiatief van de branche organisaties KAVB en Anthos. Beide organisaties benoemen drie bestuursleden van Stichting Utilysys .

Stichting Utilysys heeft tot doel om de logistiek van het (inter)nationale transport van bloembollen en vaste planten beter, goedkoper, duurzamer, toekomstbestendiger en efficiënter te doen verlopen.  Hiervoor is in samenwerking met diverse partners een concept ontworpen en geïntroduceerd voor sectorbreed gebruik. Voor de uitvoering hiervan sluit Stichting Utilysys overeenkomsten met uitvoerende commerciële partijen.

In overleg met gebruikers, onderzoekers en andere specialisten is een standaard (inklapbaar) fust ontwikkeld dat voldoet aan specifieke eisen voor bloembollen m.b.t. ventilatie en stevigheid; het Utilysys® klapkrat. Brede toepassing hiervan zal een aantal voordelen hebben voor de eindafnemers in de ketens, de sector als geheel en alle bedrijven die hierin opereren: win-win.

Meer informatie: www.utilysys.nl

Sluiten