Verkoopvoorwaarden

INFORMATIEBLAD: GEBRUIK ANTHOS VERKOOPVOORWAARDEN

Hoe moeten de Anthos verkoopvoorwaarden gebruikt worden?
De internationale handel van bloembollen en boomkwekerijproducten kan niet zonder goede verkoopvoorwaarden. Anthos beschikt daarover in alle gangbare talen en voor diverse landen. Deze zijn opgesteld in overleg met leden die actief zijn in de betreffende landen en de inhoud heeft een juridische check ondergaan. Alleen leden van Anthos kunnen gebruik maken van de Anthos verkoopvoorwaarden en ze zijn alleen van toepassing als ze op de juiste wijze gebruikt worden. De Incasso Afdeling van Anthos constateert dat dit laatste vaak niet het geval is. Dat geeft problemen bij het succesvol kunnen incasseren van vorderingen. Om die redenen hebben wij enkele praktische zaken over het gebruik nog eens voor u op een rijtje gezet.

Toepasselijkheid
Om de toepasselijkheid van verkoopvoorwaarden op een overeenkomst te bereiken moet uw afnemer kennisnemen van de verkoopvoorwaarden, voordat die de order bevestigt. Bij het sluiten van de order moet uw afnemer immers akkoord gaan met de offerte en de verkoopvoorwaarden.

Een eerste (en enige) verwijzing naar een toepasselijkheidsverklaring van voorwaarden op de factuur is niet voldoende! Ook een verwijzing naar de Kamer van Koophandel is in veel landen onvoldoende. In zo’n situatie kan de afnemer de toepasselijkheid ervan met succes betwisten, indien hij aantoont dat de voorwaarden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst bij hem niet bekend waren.
Het verdient aanbeveling om vaste afnemers jaarlijks de verkoopvoorwaarden toe te sturen met de melding dat die op alle in de toekomst te sluiten orders van toepassing zijn. In Duitsland bent u zelfs verplicht om dat de doen. De meeste zekerheid heeft u als uw afnemer de verkoopvoorwaarden getekend retour stuurt. U kunt er ook voor kiezen de verkoopvoorwaarden altijd met uw offertes mee te sturen.

Overeenkomsten via e-mail of website
Bij overeenkomsten die via e-mail tot stand komen, is het verstandig de verkoopvoorwaarden standaard (dus altijd) met de offerte mee te sturen. Dit kan door ze in de e-mail op te nemen of als bijlage mee te sturen en daar in de e-mail naar te verwijzen. Neem in de offerte en orderbevestiging nadrukkelijk op dat uw afnemer akkoord moet gaan met de offerte en met de verkoopvoorwaarden.

Overeenkomsten op papier
Bij overeenkomsten die op papier tot stand komen moet in de offerte, boven de handtekening voor acceptatie worden aangegeven dat op alle orders de Anthos verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Hierbij kunt u verwijzen naar een bijlage, als de verkoopvoorwaarden separaat worden meegestuurd, of naar de achterzijde van de overeenkomst, als de verkoopvoorwaarden daar integraal zijn afgedrukt. Een verwijzing naar een website of de Kamer van Koophandel is in veel landen onvoldoende.

Briefpapier, orderbevestiging, factuur en e-mail en website
Verder is het van belang dat op uitingen, zoals e-mail, website en op de voorkant van briefpapier, orderbevestiging en factuur de volgende tekst staat:

Op alle transacties zijn de Anthos verkoopvoorwaarden van toepassing. Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen.

Deze tekst is in diverse talen beschikbaar die u kunt opvragen bij het secretariaat van Anthos of HIER direct downloaden.

Overige aandachtspunten

 • Het is belangrijk dat de voorwaarden zijn gesteld in de taal van de wederpartij of in een voor de wederpartij begrijpelijke taal;
 • Wij raden u af om eigenhandig veranderingen in de verkoopvoorwaarden aan te brengen. Indien er wijzigingen moeten worden aangebracht, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld en u kunt zonder kosten de nieuwe versie bij het secretariaat opvragen;
 • Let op!, het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel, de inkoopvoorwaarden van Anthos en de HBN-voorwaarden voor de Boomkwekerijsector hebben in de richting van buitenlandse afnemers géén juridische status, alleen al vanwege het feit dat die in de Nederlandse taal zijn gesteld. U wordt dringend geadviseerd, die niet te gebruiken bij export.

Uitzonderingen als gevolg van dwingend recht
Als de Anthos verkoopvoorwaarden op de order van toepassing zijn, rijst de vraag of de inhoud ook zonder uitzondering in het buitenland geldt. Helaas is dat soms niet zo, zelfs niet binnen de EU. Meerdere landen kennen dwingende (en van Nederland afwijkende) regels ten aanzien van garantietermijnen en aansprakelijkheid voor de verkoper. Ook zijn er beperkingen voor de geldigheid van verkoopvoorwaarden ten aanzien van consumenten en kleine ondernemingen. Die (afwijkende) regels gelden, ongeacht wat daarover in de verkoopvoorwaarden staat geschreven.

Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden van afnemer
Binnen de EU kunt u van de volgende 2 vuistregels uitgaan:

 • Als u als eerste een offerte aan uw afnemer toestuurt en daarbij de Anthos verkoopvoorwaarden van toepassing verklaart op die transactie, dan gelden op dat moment die verkoopvoorwaarden;
 • Stuurt uw afnemer echter als eerste aan u een offerte-aanvraag waarbij hij schrijft dat zijn inkoopvoorwaarden op de transactie van toepassing zijn, dan gelden die inkoopvoorwaarden.

Heeft uw afnemer bij een order-aanvraag zijn inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard, dan kunt u die alleen van tafel krijgen door in uw offerte (of andere reactie) specifiek en uitdrukkelijk die inkoopvoorwaarden af te wijzen en de Anthos verkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren. De regel in de Anthos verkoopvoorwaarden waarbij algemene voorwaarden van de koper worden afgewezen is in die situatie onvoldoende. Indien beide partijen de voorwaarden van de andere partij blijven afwijzen, komt er geen overeenkomst tot stand.

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de voorwaarden, kunt u contact opnemen met mevrouw Ineke Moolenaar (tel. 0252-535091/mail: moolenaar@anthos.org). Indien u meer informatie over de incasso van vorderingen wenst te ontvangen, kunt u die ook bij haar opvragen.

Meer informatie: http://www.anthos.org/verkoopvoorwaarden

Hoe de verkoopvoorwaarden te verkrijgen:

Het gebruik van de verkoopvoorwaarden is voorbehouden aan leden van Anthos. Leden van Anthos krijgen advies over het gebruik van de voorwaarden en kunnen beschikken over de meest recente versies. Zij worden in raad en daad bijgestaan in geval van geschillen en kunnen bovendien gebruik maken van het Anthos Incassobureau. De voorwaarden kunnen HIER gedownload worden.

In welke afzetlanden/talen:

Bloembollen

    
 • Handelsreglement  
 • Nederlands  
 • Engels  
 • Denemarken  
 • Duits
 • Duitsland  
 • Finland  
 • Frans  
 • Italiaans  
 • Noorwegen  
 • Pools 
 • Russisch 
 • Spaans  
 • USA  
 • Zweden  

Boomkwekerij

    
 • HBN 2020
 • HBN 2008  
 • Deens
 • Duits  
 • Engels  
 • Fins  
 • Frans  
 • Italiaans  
 • Nederlands  
 • Noors  
 • Pools  
 • Spaans
 • Russisch  
 • Zweeds

    


Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de voorwaarden, kunt u contact opnemen met mevrouw Ineke Moolenaar.