Brexit / handel in CITES plichtige producten in geval van een no-deal scenario

29-01-2019

Het uittreden van het VK uit de EU heeft ook consequenties voor de handel in beschermde dier- en plantensoorten die gereguleerd zijn in het kader van de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Binnen de EU mogen deze producten vrij verhandeld worden. In het geval van een no-deal scenario moet bij export van CITES plichtige producten naar het VK de partij voorzien zijn van een CITES (weder) uitvoervergunning. Deze kan aangevraagd worden bij RVO (Voor nadere informatie op de website van RVO klik op de volgende link.

De Engelse overheid heeft op 16 januari jongstleden informatie gepubliceerd hoe omgegaan wordt met de handel in CITES plichtige producten in het geval van een no-deal scenario. Voor meer informatie check de volgende link

Wij adviseren u om na te gaan of u producten verhandelt die CITES plichtig zijn.

Tevens attenderen wij u erop dat het VK import van CITES plichtige producten alleen toestaat via een beperkt aantal ‘designated ports and airports’.

Designated ports and airports
CITES animals and plants would only be able to travel or be transported through certain designated ports, meaning individuals and businesses may be more restricted in the transport routes they can use. Busy routes (for example Eurotunnel, Dover and Holyhead) are not currently proposed for designation.

« Terug naar overzicht