Mogelijk oponthoud containers bij import i.v.m controle op de aanwezigheid van gassen

20-02-2009

Naar aanleiding van een melding van Fenex willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Bij import van containers in Nederlandse havens kunt u mogelijk geconfronteerd worden met oponthoud in verband met de controle op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen.

Directe aanleiding hiervoor is dat zich de laatste jaren diverse incidenten hebben voorgedaan wanneer containers geopend werden. Om inzicht te krijgen in de ernst van de problematiek heeft de Tweede Kamer de betrokken inspectiediensten de opdracht gegeven om op jaarbasis gericht minimaal 1000 containers te controleren op gassingen met bestrijdingsmiddelen.

In eerste instantie zal van een geselecteerde container de concentratie aan gevaarlijke stoffen indicatief worden gemeten. Het resultaat van de indicatieve meting is bepalend voor het al dan niet nemen van een aanvullend luchtmonster. Analyse van het luchtmonster kost 2 werkdagen. Blijkt na analyse dat de grenswaarden niet zijn overschreden dan wordt de container vrijgegeven. Is er wel sprake van overschrijding van de grenswaarden dat wordt de Arbeidsinspectie of de VWA ingelicht en wordt de container nog minimaal 2 dagen vastgehouden.

Wanneer uit de analyseresultaten van het laboratorium blijkt dat de lading actief begast is met een bestrijdingsmiddel en het is niet zichtbaar op de container en in de vervoersdocumenten, dan wordt handhavend opgetreden volgend de geldende wet- en regelgeving.

Rederijen worden per e-mail geïnformeerd dat een container is geselecteerd voor controle. De met de controle gepaard gaande kosten worden deels doorberekend aan het bedrijfsleven. Dit betreft onder andere het overrijden van containers van de terminal naar de Douane Controle Loods. Daarnaast worden in bepaalde gevallen de kosten van de zogenoemde indicatieve meting doorberekend.

« Terug naar overzicht

Close