Britse overheid publiceert update over importprocedures VK per 1 januari 2021

vrijdag 16 oktober 2020 13:16

De Britse overheid heeft op 8 oktober de tweede versie van het Border Operating Model gepubliceerd, met informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. De nieuwe versie van het Border Operating Model bevat een aantal nuttige toevoegingen en aanpassingen, zoals de kortere pre-notificatietermijnen bij roll-on/roll-off-vrachtverkeer, een lijst van hoog-risico planten en plantaardige producten (waarvoor vanaf 1 januari 2021 direct alle nieuwe eisen gelden) en meer informatie over een aantal landinwaartse grensposten. De douaneprocedures zoals beschreven in het Border Operating Model zullen hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten voor de import van planten en plantaardige producten.

Planten en plantaardige producten
Vanaf 1 januari 2021 gelden enkel voor hoog risico planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

  • Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. De volledige lijst van hoog risico planten en plantaardig materiaal is nu gepubliceerd en is te vinden via de link Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 onderaan deze pagina.
  • De importeur moet een vooraanmelding indienen. Meer informatie over het IT-systeem dat hiervoor gebruikt dient te worden wordt op een later moment bekend gemaakt. Voor zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen moet de vooraanmelding minimaal 4 uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend. Voor alle zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen dient de vooraanmelding minimaal 1 dag voor aankomst in het VK te geschieden.
  • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties zullen worden uitgevoerd. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming en zullen risk-based zijn. Importerende bedrijven die als plaats van bestemming willen opereren moeten zich als zodanig laten registreren en dienen er bovendien voor te zorgen dat hun bedrijfslocatie over adequate faciliteiten beschikt om checks uit te kunnen laten voeren.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Een volledige lijst van alle planten en plantaardige producten waarvoor vanaf 1 april 2021 een fytosanitair certificaat en vooraanmelding vereist is zal te zijner tijd worden gepubliceerd via de Guidance: Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina). Voor producten waarvoor de laagste frequentie van checks (1%) geldt, hoeft de vooraanmelding alleen plaats te vinden wanneer de importeur daartoe wordt geïnstrueerd na het indienen van de douane-invoeraangifte. Meer informatie over dit proces moet nog worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties bovendien plaatsvinden op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK zie de link onderaan deze pagina. De Britse overheid verkent momenteel de mogelijkheden om meer BCP’s te bouwen en heeft geld beschikbaar gesteld voor havens om de benodigde infrastructuur aan te leggen. Het is dus waarschijnlijk dat de lijst van BCP’s verder zal groeien.

Verpakkingshout
Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse.

CITES
Plant- en diersoorten die onder de bescherming van CITES vallen staan op één van de vier bijlagen van de verordeningen inzake de handel in wilde dieren en planten, afhankelijk van de mate van bescherming die nodig is. De importcontroles die op deze plant- en diersoorten van toepassing is zijn afhankelijk van de bijlage waarop ze staan.

Vanaf 1 januari 2021 moet de import van CITES-soorten uit de EU voldoen aan dezelfde regels als de import van CITES-soorten die nu van kracht zijn voor derde landen.

CITES vergunningsaanvragen voor het VK worden afgehandeld door de APHA. De meeste vergunningsaanvragen worden binnen 15 werkdagen afgehandeld, maar het kan tot 30 dagen duren.

CITES-soorten dienen het VK binnen te komen via een voor CITES aangewezen point of entry (PoE). De importeur dient de benodigde documentatie (import-/exportvergunning) te overhandigen aan de UK Border Force voor inspectie en goedkeuring bij binnenkomst in het VK.

Meer informatie is te vinden op de website van de Britse overheid.

« Terug

Sluiten