Brexit - Export Vaste Planten, freesia en nerine naar derde landen - Partijnummer Naktuinbouw

vrijdag 08 april 2022 12:42

Sinds 5 jaar biedt Naktuinbouw aan producenten van vaste planten, freesia en nerine de mogelijkheid om naast de wettelijk verplichte jaarlijkse ‘perceelaangifte’ op vrijwillige basis ook een ‘partijaangifte’ te doen. Daarbij wordt door Naktuinbouw aan elke partij een uniek partijnummer toegekend. Inmiddels doet de overgrote meerderheid van de vaste planten telers jaarlijks partijaangifte.

Bij bedrijven die alleen een perceelaangifte indienen, controleert Naktuinbouw tijdens de veldinspectie of voldaan wordt aan de Europese fytosanitaire- en kwaliteitswetgeving. Partijen dienen vrij te zijn van Europese Q organismen en visueel nagenoeg vrij van ziekten en plagen die in de EU als kwaliteitsziekte beschouwd worden.

Bij partijen met een partijnummer registreert Naktuinbouw bij elke partij ook wat er daadwerkelijk aan ziekten en plagen is waargenomen. Die informatie kan bij de exportcertificering gebruikt worden om vast te stellen of de partij voldoet aan de eisen van de beoogde afzetbestemming. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als het ontvangende land een Q status hanteert voor een ziekte die in de EU als kwaliteitsziekte wordt beschouwd. Partijen die tijdens de veldinspectie visueel vrij bevonden zijn van die ziekte kunnen dan voor die bestemming gebruikt worden.

Voor export van vaste planten (bare root dormant), freesia en nerine naar de Verenigde Staten en Canada via het PSI programma is het gebruik van het Naktuinbouw partijnummer verplicht. Voor andere exportbestemmingen, waaronder EAEU (Armenie, Kirgizie, Russische Federatie, Kazachstan, Belarus), Israël, China en Japan biedt het Naktuinbouw partijnummer eveneens de mogelijkheid om fytosanitaire garanties die vanuit de teelt geboden moeten worden te ontsluiten.

Er is een tendens waarneembaar dat ontvangende landen steeds vaker om fytosanitaire garanties vragen die uitgaan van keuringen tijdens de teelt. Al eerder hebben wij u daarom aangeraden om te zorgen dat partijen vaste planten, freesia en nerine die u inkoopt voor export naar derde landen voorzien zijn van een Naktuinbouw partijnummer. Als gevolg van Brexit geldt dat advies daarmee nu ook voor het Verenigd Koninkrijk.

De Engelse overheid werkt toe naar verplichte digitale certificering en uitwisseling van het fytosanitaire certificaat. Voorwaarde daarvoor is dat partijen identificeerbaar zijn. Dat is mogelijk via het Naktuinbouw partijnummer. Het is tevens cruciaal dat elk product beschikt over een Edi-code.

« Terug

Sluiten