Aanpassingen landeneisen m.b.t. sierteeltproducten en bloembollen

donderdag 21 januari 2016 09:24

Anthos wordt door de NVWA op de hoogte gehouden van wijzigingen in de landeneisen. Hierbij informeren wij u over een aantal aanpassingen die recentelijk zijn doorgevoerd.

Het volledige overzicht van de landeneisen is via de volgende link terug te vinden op de website van de NVWA: http://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht

Bloembollen
Japan: Meloidogyne chitwoodii en M. fallax zijn Q-organismen.

Sierteelt
Libanon: Bijschrijving Xylella aangepast.

Noorwegen: Eisen m.b.t. enkele bacterievuurwaardplanten aangepast.

Turkije: Enkele aanpassingen in tekst en origines waarvoor item 10a moet worden vermeld

« Terug

Sluiten