Import permit Malus China

donderdag 21 januari 2016 12:48

Geachte heer/mevrouw,

Via de NVWA hebben wij vernomen dat China alleen een import permit voor Malus afgeeft aan Chinese importeurs die Malus aankopen bij Nederlandse bedrijven die op basis van een zogenoemde preclearence inspectie door Chinese inspecteurs geaccrediteerd worden. China beschouwt Malus fytosanitair gezien als een hoog risico product.

Graag vernemen wij per omgaande welke bedrijven geïnteresseerd zijn om Malus naar China te exporteren. Mogelijk dat het nog haalbaar is om op korte termijn een accreditatie te realiseren. De Chinese Plantenziektenkundige Dienst heeft namelijk aan de NVWA laten weten dat ze bereid zijn om naar Nederland te komen om preclearance inspecties uit te voeren. De kosten die verband houden met dit bezoek zullen betaald moeten worden door het bedrijfsleven.

Ik zie uw reactie graag per omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Anthos

H.J. Kloosterboer,
Secretaris Fytosanitaire zaken

« Terug

Sluiten