Loontabellen CAO voor de groothandel in bloembollen

donderdag 06 juli 2023 10:02

De loontabellen per 1 juli 2023 voor de cao voor de groothandel in bloembollen zijn beschikbaar. U kunt zie<hier> downloaden. De maandlonen zijn verhoogd met een brutobedrag van 100 euro en vervolgens verhoogd met 3,8%. De loonschalen B1 t/m B5 en C1 en C2 zijn extra verhoogd om zodoende gedurende de looptijd van de cao perspectief te blijven bieden t.o.v. het Wettelijk Minimumloon.

Verder per 1-7-2023

 Netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Bij een (enkele reis) reisafstand van 3 km tot en met 10 km is de vergoeding 1,25 euro per dag. Bij een reisafstand (enkele reis) van 11 tot 25 kilometer is de vergoeding 0,21 euro per gereisde kilometer (heen- en terugreis). Als de enkele reisafstand meer dan 25 kilometer bedraagt, geldt de vergoeding die hoort bij een enkele reisafstand van 25 kilometer (heen- en terugreis).

 Thuiswerkvergoeding

Voor dagen waarop de werknemer volledig vanuit huis werkt, geldt een thuiswerkvergoeding van 2,15 euro per dag. Op dagen dat de werknemer thuiswerkvergoeding ontvangt, vervalt het recht op reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (afstandsvergoeding).

Overige afspraken

Verder zijn afspraken gemaakt over Bijzonder verlof en de opzegtermijn bij Beëindiging dienstverband. Daarnaast zijn enkele lopende afspraken herbevestigd. Deze worden door de redactiecommissie uitgewerkt en in de nieuwe cao opgenomen.

« Terug

Sluiten