Steekproefgrootte bij import in de EU

woensdag 30 september 2020 12:28

Hierbij melden wij u dat als gevolg van de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening er, qua intensiteit en grootte, aanpassingen doorgevoerd worden in de steekproef die bij import in de EU op plantaardig materiaal worden uitgevoerd. Deze wijziging gaat in op 15 oktober aanstaande.

Bijgevoegd treft u de tabel ‘steekproeven bij import’ aan.

De aantallen items die in hun steekproef geïnspecteerd worden zijn voorgeschreven in Europese wetgeving. Met een steekproef volgens de nieuwe tabel kan de inspecteur met voldoende zekerheid een uitspraak doen over de aanwezigheid van ongewenste organismen in de zending. Het kan zijn dat een inspecteur korter of langer bezig is met de importinspectie dan tot op heden het geval was. Met name voor kleine zendingen zal de inspecteur meer items moeten inspecteren. De steekproef bij potplanten valt bijvoorbeeld vaak hoger uit. In de meeste gevallen verandert er echter niets.

« Terug

Sluiten