VK plantenpaspoort

woensdag 11 november 2020 12:14

In relatie tot Brexit hebben wij veelvuldig vragen van leden ontvangen over het gebruik van het VK plantenpaspoort. Dit document wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. Vanwege de vele vragen hebben wij de website van DEFRA geconsulteerd om u nader te kunnen informeren over spelregels die naar onze mening moeten worden gevolgd bij het gebruik van dit paspoort.

1. Het VK plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn. Houd er dus rekening mee dat u zelf dit paspoort in Nederland niet op een partij mag aanbrengen.

2. EU plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten die na 31 december 2020 vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

3. Zendingen die naar het VK verstuurd worden, moeten per 1 januari 2021 door u voorzien zijn van een fytosanitair certificaat.

4. Het transport in het VK naar de Place of Destination (zie punt. 5) vindt plaats op basis van het  fytosanitair certificaat en dus is voor dat traject geen VK plantenpaspoort nodig.

5. Tot 1 juli 2021 hebben bedrijven de keuze om de import inspectie uit te voeren aan de grens of op de Place of Destination. Bedrijven kunnen de status als Place of Destination alleen verkrijgen als ze zich hebben aangemeld bij de overheid van het VK en beschikken over een ‘fytosanitair registratienummer’. Indien men op deze locatie ook VK plantenpaspoorten wil gebruiken, moet ook daarvoor officieel erkenning worden aangevraagd. Voor het gebruik van dat paspoort, zijn verschillende varianten te onderscheiden:

  • Als de producten op de Place of Destination (bijv. een tuincentrum) verkocht worden aan de consument, dan hoeft het VK plantenpaspoort niet te worden gebruikt. Een uitzondering hierop is de situatie waarin zo’n tuincentrum ook ‘op afstand’ verkoopt (bijv. via mailorder), want dan dient hij wel te zorgen voor het paspoort;
  • Als de Place of Destination een distributiecentrum is en de zending (geheel of in afzonderlijke delen) verder getransporteerd wordt, dan moet elke (deel)zending voorzien zijn van een VK plantenpaspoort. In principe kan daarbij volstaan worden met 1 plantenpaspoort per deelzending waarbij bij A een opsomming gegeven wordt van de geslachten in de zending en bij C een traceringsnummer. Dit is echter wel afhankelijk van verdere distributie en wijze van verkoop.

6. Vanaf 1 juli 2021 moet de import inspectie uitgevoerd worden op Border Control Posts. Anthos is nog aan het uitzoeken welke spelregels daarvoor van toepassing zijn en waar uw afnemer aan moet voldoen.

7. Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een Place of Destination inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK plantenpaspoort-plicht. Uit efficiency overwegingen valt te overwegen om met meerdere bedrijven een Place of Destination in te richten, waar dan ook het VK plantenpaspoort aangebracht kan worden.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u dat kenbaar maken aan het Secretariaat.  

8. Voor leveringen bestemd voor de institutionele markt is onduidelijk of het toegestaan is om direct af te leveren op de ‘projectlocatie’ waar de bloembollen en/of boomkwekerijproducten geplant worden. Anthos heeft de vraag uitstaan of een ‘projectlocatie’ ook aangemeld kan worden als Place of Destination. Zodra wij daar duidelijkheid over hebben, zullen wij u daarover informeren. 

« Terug

Sluiten