Brexit / informatie over Place of Destination / informatie over BTW

donderdag 19 november 2020 12:02

1. Place of Destination
Zoals gemeld in de circulaire van 11 november jongstleden heeft Anthos, naar aanleiding van vragen van verschillende leden, navraag gedaan hoe omgegaan moet worden met (deel)zendingen die, zoals nu te doen gebruikelijk, direct op de ‘projectlocatie’ worden afgeleverd. Wij hebben daar de volgende terugkoppeling op ontvangen. Daarbij is nadrukkelijk wel het voorbehoud gemaakt dat er mogelijk nog veranderingen in de werkwijze/procedure doorgevoerd kunnen worden.

Elke specifieke locatie waar plantmateriaal wordt afgeleverd, moet geregistreerd zijn als Place of Destination. Alleen bedrijven in het VK die bij de overheid geregistreerd zijn dat ze actief zijn in de teelt en/of verhandeling van plantaardig materiaal kunnen daarvoor een aanvraag indienen.

  • Een kwekerij in het VK die producten wil ontvangen op zijn bedrijfslocatie moet zich daarvoor registreren als Place of Destination.
  • Als een kweker in het VK zijn Nederlandse leverancier vraagt om het product direct af te leveren op een projectlocatie dan moet die locatie als Place of Destination geregistreerd worden. De kweker in het VK moet die aanvraag doen.
  • Als de Nederlandse leverancier wil leveren aan een ‘Landscape contractor’ dan moet de afleverlocatie geregistreerd zijn als Place of Destination. Dit geldt zowel voor levering aan de bedrijfslocatie van de Landscape contractor alsook voor aflevering op de projectlocatie. De landscape contractor moet die aanvraag doen.
  • Als in 1 vrachtwagen producten zitten die op meerdere locaties worden afgeleverd dan bestaat de zending uit meerdere ‘consignments’. Elke deellevering dient voorzien te zijn van een fytosanitair certificaat.  

2. Informatie over BTW

Claim refunds of UK VAT from 1 January 2021 if you're an EU business

Page summary
From 1 January 2021, if you’re an EU business not registered for VAT in the UK, check how to claim VAT refunds on goods and services you buy in the UK.

Change made
The date you can claim back VAT charged on or after 1 January 2021 has been updated.

Time updated
11:36am, 13 November 2020

Claim VAT refunds from EU countries from 1 January 2021

Page summary
Find out how to claim VAT refunds from EU member states from 1 January 2021.

Change made
The date you can amend and view refund claims has been updated.

Time updated
11:37am, 13 November 2020

« Terug

Sluiten