EU Sanctiebeleid Rusland

donderdag 02 juni 2022 14:55

‘Anthos dringt aan op snelle besluitvorming Europese Commissie’

Zoals wij u in eerdere Nieuwsbrieven hebben laten weten, is de export van bloembollen en verschillende boomkwekerijproducten naar Rusland gesanctioneerd in die zin dat contracten die voor 9 april met Russische afnemers zijn gesloten alleen nog tot 10 juli a.s. mogen worden uitgeleverd. Daarna is de directe en indirecte export richting Rusland niet meer toegestaan. Overtreding van dit verbod leidt tot een economisch delict.

De opgelegde sanctie heeft in het bijzonder voor de bloembollensector ingrijpende gevolgen. Om die reden heeft Royal Anthos een officieel verzoek ingediend bij de Europese Commissie om het verbod tot levering op te rekken van 10 juli naar 15 december van dit jaar. Uit de documenten die wij inmiddels hebben ingezien en de gesprekken die hierover zijn gevoerd, blijkt dat ons verzoek door de Europese Commissie in behandeling is genomen, maar helaas is er tot op heden nog geen besluit over genomen.

In verband met het naderende oogst- en exportseizoen hebben wij er bij de commissie opnieuw op aangedrongen om een besluit te nemen. Zodra dat er is, wordt u daarover direct door ons geïnformeerd. Wij vonden het belangrijk u met dit bericht te informeren over de feitelijke stand van zaken, ook omdat er geruchten rondgaan die mogelijk een andere beeld oproepen.

« Terug

Sluiten