LET OP: Export van Viburnum spp., Camellia spp. of Rhododendron spp. naar VK alleen mogelijk als de producent zich bij Naktuinbouw heeft aangemeld voor opname in het Register 'Inspectieplichtige waardplanten P. ramorum'.

vrijdag 03 juni 2022 08:19

Bij export van de Phytophthora ramorum waardplanten Viburnum spp. L., Camellia spp. L. en Rhododendron spp. L., other than Rhododendron simsii Planch naar het Verenigd Koninkrijk moet aangetoond worden dat deze afkomstig zijn van teeltbedrijven die, op basis van twee veldinspecties, vrij bevonden zijn van P. ramorum. Zie onderstaand de fytosanitaire eis zoals die is opgenomen in de Engelse wetgeving.

In de Europese Unie wordt P. ramorum per 11 april 2022 als Regulated Non Quarantine Pest (RNQP) beschouwd. Als gevolg daarvan is een wijziging doorgevoerd in de reguliere veldkeuring. Met ingang van dit teeltseizoen voert Naktuinbouw op basis van EU wetgeving nog maar 1 veldinspectie uit bij P. ramorum waardplanten.

Consequentie daarvan is dat de reguliere Naktuinbouw veldkeuring voor de bovengenoemde geslachten niet meer aansluit op de eisen van het VK omdat die daarvoor bedrijfsvrijheid op basis van 2 veldinspecties vereist.

Om te zorgen dat partijen van deze drie geslachten toch gebruikt kunnen worden voor export naar het VK moeten producenten zich bij Naktuinbouw via de partijaangifte aanmelden voor een extra veldinspectie.

Ook voor andere afzetbestemmingen buiten de EU  is het nodig dat teeltbedrijven zich opgeven om  P. ramorum waardplanten naar die landen te kunnen exporteren. Voor Canada, China en Japan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Dit is wel het geval voor export naar USA, Noorwegen en nu dus ook het VK, omdat die landen aanvullende eisen stellen die niet zijn ingeregeld in de reguliere keuring van Naktuinbouw.

Voor meer informatie over de exportregisters zie: https://www.naktuinbouw.nl/exportregisters

Voor het indienen van de partijopgave zie: https://partijopgave.naktuinbouw.nl/auth/login en https://www.naktuinbouw.nl/handleiding-partijopgave-boomkwekerijgewassen

Eisen VK m.b.t. P. ramorum:

Plants, plant products and other objects originating in third countries which are subject to emergency measures and may only be introduced into Great Britain if special requirements are met

(1)Description of plants, plant products or other objects

Plants for planting, other than seeds, of Viburnum spp. L., Camellia spp. L. or Rhododendron spp. L., other than Rhododendron simsii Planch

(2)Origin

EU Member States, Liechtenstein and Switzerland

(3)Special requirements

The plants must be accompanied by:

(a)an official statement that the plants originate in an area* established by the national plant protection organisation in accordance with ISPM4 as an area that is free from Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld;

(b)an official statement that since the beginning of the last complete cycle of vegetation no signs of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld have been observed on the plants at the place of production during official inspections, including laboratory testing of any suspicious symptoms, carried out at least twice during the growing season at appropriate times when the plants were in active growth and with an intensity which took into account the particular production system of the plants, or

(c)where signs of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld have been found on the plants at the place of production, an official statement that appropriate procedures have been implemented for the purpose of eradicating that pest and the plants have been found free from the pest following those procedures, which consisted of at least:

(i)destruction of the infected plants and all susceptible plants within a 2 m radius of the infected plants, including associated growing media and plant debris,

(ii)in the case of plants listed in column (1) of this entry within a 10 m radius of the infected plants and any remaining plants from the infected lot:

(aa)they have been retained at the place of production,

(bb)additional official inspections have been carried out at least twice in the three months after the eradication measures have been taken when the plants are in active growth,

(cc)no treatments that may suppress symptoms of the plant pest have been carried out in that three month period, and

(dd)the plants have been found free from the pest on these official inspections,

(iii)in the case of all other plants listed in column (1) of this entry at the place of production, the plants have been subjected to intensive official re-inspection and have been found free from the pest on those inspections, and

(iv)appropriate phytosanitary measures have been taken on the growing surface within a 2 m radius of infected plants.

* The name of the area(s) must be included in the phytosanitary certificate under the heading “Additional declaration”.

« Terug

Sluiten