Rusland Sancties

29-04-2022

Als vervolg op de eerder verstuurde berichtgeving inzake de sancties die Rusland zijn opgelegd, kunnen wij u aanvullend het volgende berichten:

  • In eerdere ledenberichten hebben wij u gemeld dat de sancties op bloembollen en boomkwekerijproducten op 10 juli a.s. definitief ingaan. Vanaf dat moment is de export naar Rusland niet meer toegestaan. Wij hebben u echter toegezegd om te bezien of het oprekken van voornoemde datum tot de maand december mogelijk is. Hiervoor hebben wij een lobby-traject ingezet waar de afloop nog onzeker van is. Inhoudelijk kunnen wij hier geen nadere mededelingen over doen. Wij streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen, maar kunnen slechts gissen naar het moment waarop die wordt geboden;   
  • Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat het ingestelde verbod zowel ‘directe’ als ‘índirecte’ handelsstromen betreft. Dat betekent dus ook dat de export via derde landen met de uiteindelijke bestemming Rusland als een economisch delict wordt beschouwd;
  • Wij hebben een advies ingewonnen bij Bierens Law ten aanzien van de vraag of leden van ons in hun hoedanigheid van koper de met hun toeleverancier gesloten koopovereenkomst met betrekking tot bloembollen en/of boomkwekerijproducten eenzijdig kunnen beëindigen als gevolg van de door de EU aan Rusland opgelegde sanctiemaatregelen. Samengevat komt hun advies erop neer dat het ingestelde exportverbod in de relatie tussen koper en verkoper geen rol speelt. Een aantasting van het contract op basis van ‘onvoorziene omstandigheden’ en ‘de redelijkheid en billijkheid’ biedt eveneens geen soelaas. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat oorlogen en de daaruit voortvloeiende sancties een ondernemersrisico betreffen, waarvoor het risico bij de koper ligt.

Mocht u een toelichting op dit bericht willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Anthos-voorzitter, Henk Westerhof.

« Terug naar overzicht

Archief > 2022

juni

mei

april

maart

februari

januari

Sluiten