Fytosanitair

De afzet van bloembollen vindt voor plm. 60% plaats buiten de grenzen van de Europese Unie en dat heeft tot gevolg dat deze sector met een groot aantal fytosanitaire handelsbarrières te maken heeft. Importerende landen stellen hoge eisen aan het product en kennen voor uiteenlopende ziekten en plagen verschillende en vaak strikte toleranties. Daarnaast bedient men zich bij importcontroles in toenemende mate van allerhande toetsen, waardoor de risico’s van afkeuringen aanmerkelijk worden verhoogd.

De boomkwekerijsector is in haar afzet sterk aangewezen op de Europese markt (85%) en als gevolg daarvan zijn de fytosanitaire problemen voor die producten minder omvangrijk. Dat neemt echter niet weg dat ook deze sector in toenemende mate geconfronteerd wordt met fytosanitaire vraagstukken, die het gevolg zijn van aangescherpt beleid van importerende landen, zowel binnen de EU als daarbuiten.

In de behandeling van fytosanitaire vraagstukken is Anthos voor beide sectoren het aanspreekpunt van het ministerie en de NVWA. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de producentenorganisaties (KAVB en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten), de keuringsdiensten (BKD en Naktuinbouw), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en niet op de laatste plaats met het ministerie zelf. Een goede samenwerking in de keten op het gebied van fytosanitaire vraagstukken is van belang, ook omdat importerende landen steeds meer garanties eisen ten aanzien van de gezondheid van producten die de teeltfase raken.