Aphis core message set

dinsdag 12 januari 2021 16:32

Naar aanleiding van de mailing van Western Overseas aangaande de Aphis Core Message set hebben diverse handelsbedrijven contact opgenomen met Anthos.

Vanochtend heeft Anthos overleg gevoerd met de Area Director, mevrouw Heather Coady. Daarbij is afgesproken om een overzicht op te stellen om voor alle geslachten op de PSI lijst inzichtelijk te maken of er bij ‘Species’ volstaan kan worden met het vermelden van bijvoorbeeld .spp of hybrid, of dat de ‘Species’ nader gespecificeerd moet zijn.

Nadere specificatie van de ‘Species’ is bijvoorbeeld nodig voor Cites plichtige producten, producten die staan op de USDA lijst van Endangered of Invasive species of bijvoorbeeld vanwege de vereiste bijschrijving bij Veronica spicata voor P. ramorum

Wij hopen dit overzicht aanstaande maandag gereed te hebben en zullen u dat toesturen.

« Terug