Brexit / EU pre-exportcertificaat / Pest status Belgie en Denemarken

donderdag 28 januari 2021 09:25

Gisteren heeft u van ons onderstaand bericht ontvangen. Helaas werkt de link naar de site van Naktuinbouw niet. Hieronder de juiste link en een link naar het betreffende document.

PEC eisen voor VK.xlsx

https://www.naktuinbouw.nl/sites/default/files/media/PEC eisen voor VK_1.xlsx

Hedenmiddag heeft Anthos overleg gevoerd met het ministerie van LNV, NVWA, VGB en VBN over het gebruik van het EU pre-exportcertificaat bij export naar het VK.

De NVWA heeft uit België en Denemarken ten aanzien van een groot aantal ziekten en plagen de bevestiging ontvangen of deze wel of niet in die landen afwezig zijn. Zie bijlage. Daarin heeft de NVWA ook weergegeven welke ziekten en plagen wel of niet in Nederland voorkomen. Naktuinbouw heeft de reactie van België en Denemarken verwerkt in een overzicht dat op hun website vermeld staat (https://www.naktuinbouw.nl/sites/default/files/media/PEC eisen voor VK_0.xlsx).

Op basis van deze algemene ‘land is vrij van’ verklaring van genoemde landen is het voor een aantal producten niet meer nodig om bij uw toeleverancier in België of Denemarken het EU pre-exportcertificaat op te vragen.  Voor de organismen die in Nederland niet voorkomen zal de NPPO van België niet meer vragen om een Nederlands pre-exportcertificaat. Op basis van de ‘landvrij’ verklaring kunnen Naktuinbouw en KCB  een fytosanitair certificaat voor export naar het VK afgeven.

Hiermee vervallen voor België en Denemarken echter zeker niet alle EU pre-exportcertificaten. Voor ziekten en plagen die (locally) wel in de betreffende landen voorkomen en waarbij een bijschrijving op het niveau van ‘place of production’ noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat de onmiddellijke omgeving van de kwekerij moet zijn geïnspecteerd of omdat er een behandeling moet worden uitgevoerd of andere specifieke eisen van toepassing zijn), dient nog steeds een EU pre-exportcertificaat aangeboden te worden bij de exportinspectie voor het VK.

De NVWA gaat dit voor producten met herkomst België en Denemarken nu verwerken in eCertNL en neemt het ook op in de NVWA landeneisen Sierteelt VK. Dat neemt een aantal dagen in beslag. In de tussentijd zal Naktuinbouw aan de hand van het  overzicht op haar website fytosanitaire certificaten afstempelen.

De NVWA heeft bij Duitsland, Frankrijk, Portugal en Italië ook nog de vraag uitstaan om inzichtelijk te krijgen welke ziekten en plagen in die landen niet voorkomen. Wij zullen u informeren zodra de NVWA vanuit die landen een reactie heeft ontvangen.

« Terug

Archief > 2021 > januari

Sluiten