Up-date / Taiwan / Zendingen die onderweg zijn worden vrijgegeven MAAR nieuwe zendingen niet

woensdag 06 januari 2021 14:42

In aanvulling op de circulaire van gisteren informeren wij u hierbij over het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de NVWA en de NPPO van Taiwan.

Taiwan is bereid om de zendingen die al in Taiwan zijn aangekomen vrij te geven. Ook zendingen die al onderweg zijn, zullen worden vrijgegeven als ze in Taiwan aankomen. De NPPO van Taiwan vereist daarvoor dat de NVWA voor al deze zendingen informatie aanlevert om aan te tonen dat de partijen in de zending voldoen aan de fytosanitaire eisen, zoals overeen gekomen in het bilaterale protocol tussen Nederland en Taiwan. Vanmiddag hebben NVWA en BKD overleg hoe daar invulling aan gegeven wordt.

In verband hiermee verzoeken wij u om bij het secretariaat kenbaar te maken hoeveel zendingen in Taiwan vast staan of nog onderweg zijn. Graag ontvangen wij per omgaande van elke zending de kopie van het fytosanitaire certificaat + gewaarmerkte bijlagen.

Taiwan heeft aangegeven dat de NVWA een audit moet uitvoeren. Daarvoor moet een uitgebreide vragenlijst beantwoord worden. De BKD is bezig daarvoor de informatie te verzamelen. Totdat de audit is afgerond mogen er geen nieuwe zendingen naar Taiwan verstuurd worden. Zendingen waarvan het fytosanitair certificaat is afgestempeld na 6 januari worden niet geaccepteerd en zullen bij aankomst in Taiwan niet worden vrijgegeven.

« Terug

Archief > 2021 > januari

Sluiten